Januari 2020

Druk bezig met de voorbereidingen voor onze reis naar Angola. Samen nadenken over het doel van de reis. Tijdens onze voorbereidingen hebben we contacten gekregen met mensen die daar al langer werken en wonen. We hopen ze te ontmoeten in Angola. Natuurlijk is een belangrijk doel om de mensen weer te ontmoeten die in de afgelopen jaren ons dierbaar zijn geworden. Hoe zal het gaan met mama Magdaleine en de weeskinderen. We hebben regelmatig contact, maar hoe is het echt? We hebben spullen voor hen ingezameld en we verheugen ons op de blijde gezichten! Ook zullen we de vele gezinnen die op ons pad zijn gekomen weer bezoeken. Hoe zal het gaan met de gehandicapte Adelina, met de dove Fenice? Met de straatjongen Alfaru? We zien er naar uit!

Toch leeft er in ons een wens om iets te betekenen op de langere termijn. Nu is het vooral noodhulp, ongelooflijk belangrijk, maar we willen ook graag iets betekenen voor de langere termijn. We bespreken het, maar leggen het ook in Gods hand…

 

Februari 2020

De paspoorten, visa en gele boekjes liggen klaar. Samen met een 24-tal goed gevulde koffers… Terwijl we weten dat via containers inmiddels ons depot (gebouwd in 2019) in Angola vol ligt.

In een apart verslag, op de onze website, kunt u lezen over onze reis tijdens deze periode, die ongelooflijk vruchtbaar bleek en achteraf precies op tijd vanwege de Coronaperiode die eraan kwam.

 

Maart 2020

Zoals u in het verslag van onze reis kon lezen, zijn we net op tijd terug in Nederland. Een week later ging het land op slot! En hadden we er nog maanden vast kunnen zitten… De 1e weken zijn we allemaal niet fit. Darmklachten, maar ook verkouden en moe. Het was een heftige reis, maar het was het meer dan waard! Tijdens ons bezoek in Angola hebben we Fenador bezocht. Deze groep mensen met een handicap leven bij elkaar en steunen elkaar. Letterlijk en figuurlijk zijn ze elkaar tot hand en voet! Ze zetten zich in voor de wijk waarin ze wonen. Kinderen uit de omgeving komen bij hen voor lessen. Ze krijgen er eten en drinken. Een fantastisch project waarbij wij beloofd hebben te zorgen voor een extra klaslokaal om zo nog veel meer kinderen de gelegenheid te geven naar school te gaan. Er wordt gestart met het leegmaken van het terrein!

 

April 2020

Normaal breekt voor ons een periode aan van markten, evenementen en feesten waarbij we hamburgers, wafels, prullaria en noem maar op verkopen… Nu ligt alles stil. We krijgen berichten vanuit Angola waar de Lock-down nog heviger toeslaat. Binnen blijven, betekent geen werk, geen inkomen, geen eten, geen markt, geen ruilhandel; de honger slaat toe… De klinieken worden gesloten omdat men bang is voor Corona, dus alle andere ziekten zoals malaria en TBC blijven onbehandeld. Terwijl we in onze omgeving horen van begrafenissen met weinig familie, horen we in Angola van begrafenissen in de nachts uit angst voor Corona…

 

Mei 2020

We zijn dankbaar! Tijdens ons bezoek in februari/maart hebben we diverse mensen gevonden die ons gaan helpen bij ons werk. En dit gaat van start! Ons doel: 100 gezinnen bezoeken en ondersteunen met een voedselpakket voor 3 maanden. In Nederland starten we een financiële actie, maar in Angola beginnen we gelijk met delen. We vertrouwen erop dat de benodigde 4000 euro binnenkomt. Het is niet mogelijk om 100 foto’s te plaatsen, al hebben we van alle gezinnen foto’s. De mensen die voor ons werken willen laten zien dat ze betrouwbaar zijn en echt alle gezinnen bezoeken. Wat een werk! Je kunt niet huis aan huis. Je reist over bijna onbegaanbare wegen en je mag alleen op bepaalde tijden vanwege de gedeeltelijke Lock down. Ondertussen moeten alle levensmiddelen gekocht en verdeeld worden en wordt er kleding, verbandmaterialen en toiletartikelen uit ons magazijn gezocht.

uitdelen bij gezinnen, wonend in een container of zonder eigen huis. Veel gezinnen ‘passen op’ een huis wat gebouwd wordt en op het moment dat het af is moeten ze eruit. Ze leven zonder voorzieningen. Op de laatste foto het gezin van Manu Pedro, onze chauffeur en helper. Hij woont met z’n drie kinderen in een golfplatenhuisje en heeft ook 2 kinderen opgevangen van zijn overleden schoonzus. Een schrijnende situatie zoals vele in Angola.

Het maakt ons stil als we de beelden zien vanuit Angola… Ja, we willen best graag naar een restaurant, naar een dierentuin of dat de scholen weer open gaan. Maar dit…. Ik zou met niemand willen ruilen! Dank, duizendmaal dank aan ieder die deze actie mogelijk maakte! Zonder de hulp vanuit Nederland waren deze en 95 andere gezinnen niet bezocht! 3 maanden voedsel, kleding, verbandmiddelen, pijnstillers en hygienische artikelen zijn een rijkdom voor als je het niet bezit..

 

Juni 2020

Het delen gaat door. Als stichting hebben we een mobiel achter gelaten zodat onze medewerkers kunnen laten zien waar ze zijn. Maar ook kunnen doorgeven wat de onkosten zijn en wat ze nodig hebben. Niet dat we elkaar niet vertrouwen, maar we willen altijd transparant zijn. Vele mensen schenken en we kunnen zeggen dat elke euro wordt besteed aan de mensen daar. We betalen onze reizen volledig zelf en werken met vrijwilligers.  Nadat alle gezinnen bezocht zijn is er gestart met de watervoorziening in de diverse wijken. Dit werd met een enorme tankwagen met water gedaan. Helaas kan ik geen filmpjes laten zien. Maar op bijna onmogelijke plekken werd de wagen neergezet, waarop honderden mensen kwamen met emmers, bakken, pannen en noem maar op. Water is zo belangrijk, maar soms nog zo onbereikbaar. We worden ontroerd als we alle beelden zien. Zoveel mensen in de rij voor iets was wij in onze badjes doen of sproeien om een groen grastapijt…

Een grote tankwagen bracht water

de hele dag rijen…   tot de zon onderging….

Juli 2020

Terwijl we nog verschillende keren een tankwagen lieten vertrekken in deze zomer (voor Angola winter, dat betekent het droogteseizoen), werden er naast voedselpakketten en water ook kinderbijbels uitgedeeld. Voor kinderen die niet eens een eigen boek hebben een grote wens. Mede dankzij zendingsgeld opgehaald door kinderen in Oene en Emst en giften van diaconieën konden er zo in de afgelopen periode honderden (kinder)bijbels verspreid worden.

delen van kleding en kinderbijbels

Op de foto’s zie je onze medewerkers aan het werk. Kinderen zijn er heel blij mee. En ook trots als ze een stukje kunnen voorlezen. De scholen zitten nog steeds dicht en online les is voor hen niet mogelijk. Op de nationale televisie zijn er soms educatieve programma’s. Maar dan moet je een tv hebben en mocht je die bezitten, dan is elektriciteit ook nog eens een groot probleem. Een groot deel van de dag valt het stroomnet uit, maar daarnaast is het voor veel mensen ook te duur of niet aangelegd.

 

Augustus 2020

In maart waren we getuige van de start van het klaslokaal gerund door mensen met een beperking. Het werk is doorgegaan ondanks de Coronaperiode. Omdat het op een afgesloten terrein ligt konden de werkzaamheden doorgaan. Geweldig om te zien hoe alles loopt. De investeringen zijn het meer dan waard! In Angola is alles ongelooflijk duur. De prijzen liggen hoger dan in Nederland. Dit komt omdat alle materialen uit het Westen of China komen.  Gelukkig hielden de mensen die het project uitvoerden alles nauwkeurig bij, zodat we konden helpen om het project af te maken.

Hoe het begon: we kochten honderden kipjes en gaven een bijdrage voor de bouw van het klaslokaal. De totale kosten zullen ongeveer 10.000 euro zijn.

De start: in maart werd gelijk gestart met de bouw van het lokaal. Eerst werd onkruid verwijderd en al snel kwamen de bouwmaterialen binnen. De bouw kon beginnen.

 In april zagen we de 1e vruchten; zowel letterlijk als figuurlijk. De muren werden hoger, maar ook de planten begonnen vrucht te dragen. En ja, zolang er kans op oogst is laat je het groeien!

In mei werd het hoogste punt bereikt. Alles moet met de hand gesjouwd worden, steen voor steen. Een steiger werd ingezet om hoger te kunnen bouwen. Maar het lukte! Inmiddels stroomden de rekeningen binnen, maar we konden helpen bij de volgende fase. Het afwerken van het gebouw.

Natuurlijk laten we de mais zo lang mogelijk staan. Ook al groeit het tegen het gebouw aan. Maar de ramen kunnen erin. De muren worden glad gestreken. En ook het dak is dicht voor het regenseizoen.

Situatie eind juli 2020

In augustus wordt alles afgewerkt! Een prachtig resultaat na een half jaar werken met beperkte middelen in een periode die allesbehalve makkelijk was.

Om het te vieren kregen alle kinderen uit de wijk (beurtelings, hier zie je een groep) een maaltijd aangeboden. Maar ook een tas voor thuis. Met zeep, hygiensche artikelen en een voedselpakket zoals bonen en rijst voor hun gezin.

Vanaf oktober werd het weer mogelijk om dagelijks kinderen te helpen en op school te ontvangen. Dit beteken voor hen: les, maar ook een maaltijd en je kunnen wassen en tandenpoetsen.

Om de mensen van Fenador te kunnen helpen hebben we een kippenactie op touw gezet. Vanuit Angola werden koffers met zelfgemaakte kippen meegenomen naar Nederland. Voor 5 euro ben je al de trotse eigenaar van een kip. Om dit werk te kunnen doen (en veel ander handwerk) hebben we hen beloofd om een naaiatelier te schenken ( de naaimachines zijn er al). Hiervoor gaan we door met de kippenactie. Wilt u ook helpen? Koop een kip!  

November 2020

Terwijl we in het voorjaar nog met een watertank rond konden is dat nu lastig geworden. Eigenlijk is de regenperiode aangebroken, echter zoals zovaak blijft alles kurkdroog. We besluiten om de gezinnen langs te gaan om water via vaten te brengen en een waterput te ‘huren’ waar we water uit kunnen delen. Het blijkt een groot succes. De gezinnen worden weer bezocht. En naast water worden er weer vele pakketten gedeeld met waardevolle voedingsstoffen. Het blijft schrijnend om te zien hoe de Lock-down het dagelijks leven beinvloed. Mensen kunnen niet meer handelen, amper de markt op. De prijzen zijn enorm gestegen. (en die waren al vele malen hoger dan in Nederland…) Maar we zijn dankbaar dat we mogen delen in deze nood.

Duizenden vaten worden op deze manier gevuld!

December 2020

Wat een jaar, wat is er ongelooflijk veel gebeurd. Zoveel gezinnen bezocht, een klaslokaal gebouwd, weeskinderen geholpen. Mensen met een handicap kunnen steunen. En dan in deze maand de klap op de vuurpijl deze maand voor Petra’s project grond aangekocht. Petra (een Nederlands vrouw die in Angola werkt als hulpverlener en met wie we inmiddels veel contact hebben) gaat een gezondheidscentrum bouwen.

Op een plek naast een markt, zodat vrouwen met hun kinderen kunnen komen voor voorlichting, preventieve hulp en andere problemen. Een project waar we komend jaar mee verder gaan.

Eind december zijn we een Kerstpakkettenactie gestart zodat we alle gezinnen tussen Kerst en oud & nieuw kunnen bezoeken om ze zo een goede start te geven in het nieuwe jaar.

We danken iedereen die op welke wijze betrokken is geweest bij ons werk afgelopen jaar. Alle giften in welke vorm ook, gebeden en steun maken deze projecten mogelijk. We zien dat het werk doorgaat en dat maakt ons stil en verwonderd!